Kynologická Komise

Složení kynologické komise (KK):

Josef Novák – předseda KK, tel.: 607 814 014, email: josefnovak.kolin@seznam.cz

Jan Vavrek, st. – místopředseda KK

Jiří Knížek – jednatel KK

Jiří Lukeš – člen KK

Vlastimil Mrázek – člen KK

Petr Batelka – člen KK

Bohumil Novák – člen KK

Josef Červinka – člen KK

Pavel Nikodým – člen KK

Schůze KK se konají vždy první středu v měsíci.