Telefon: +420 775 771 366 | Email: kolin@cmmj.cz | Adresa: Sokolská 111, 280 02 Kolín | ČÚ: 278730630/0300 | IČ: 67777287 | Datová schránka: 

Okresní sněm 2023

Vážení členové OMS ČMMJ Kolín,

12. května 2023 (pátek) proběhne okresní sněm OMS Kolín v zasedací místnosti ZZN Kolín (ulice K Vinici).

Program sněmu:

1) Zahájení- Ing. Jaroslav Tomášek, předseda OMS Kolín

2) Kontrola usnesení z posledního sněmu

3) Volba 3 členné návrhové komise pro usnesení

4) Volba 3 členné mandátové komise pro sčítání hlasů

5) Zpráva předsedy OMS Kolín - Ing. Jaroslav Tomášek

6) Zpráva předsedy dozorčí rady OMS Kolín - Miroslav Šindelář

7) Zpráva předsedy kynologické komise - OMS Kolín- Josef Novák

8) Zpráva předsedy myslivecké komise OMS Kolín - Martin Šmejkal

9) Zpráva předsedy ekonomické komise OMS Kolín – Ing. Daniel Švrčula

10) Zpráva předsedy kulturně propagační komise - Ing. Radim Löwe, Ph.D.

11) Projednání a schválení výsledku hospodaření OMS Kolín za rok 2022

12) Projednání a schválení rozpočtu OMS Kolín na rok 2023

14) Informace z ČMMJ – Ing. Daniel Švrčula, místopředseda  ČMMJ, z. s.

15) Diskuse

16) Schválení usnesení z jednání sněmu           

17) Závěr

Přiložené dokumenty: