Okresní sněm 2022

Vážení členové OMS ČMMJ Kolín,

20. května 2022 (pátek) proběhl okresní sněm OMS Kolín v zasedací místnosti ZZN Kolín (ulice K Vinici).

Program sněmu:

1) Zahájení- Ing. Jaroslav Tomášek, předseda OMS Kolín

2) Kontrola usnesení z posledního sněmu

3) Volba 3 členné návrhové komise pro usnesení

4) Volba 3 členné mandátové komise pro sčítání hlasů

5) Zpráva předsedy OMS Kolín – Ing. Jaroslav Tomášek

6) Zpráva předsedy dozorčí rady OMS Kolín – Miroslav Šindelář

7) Zpráva předsedy kynologické komise – OMS Kolín- Josef Novák

8) Zpráva předsedy myslivecké komise OMS Kolín – Martin Šmejkal

9) Zpráva předsedy ekonomické komise OMS Kolín – Ing. Daniel Švrčula

10) Zpráva předsedy kulturně propagační komise – Ing. Radim Löwe, Ph.D.

11) Projednání a schválení výsledku hospodaření OMS Kolín za rok 2021

12) Projednání a schválení rozpočtu OMS Kolín na rok 2022

14) Informace z ČMMJ – Ing. Daniel Švrčula, místopředseda  ČMMJ, z. s.

15) Diskuse

16) Schválení usnesení z jednání sněmu           

17) Závěr

Přiložené dokumenty: