Telefon: +420 775 771 366 | Email: kolin@cmmj.cz | Adresa: Sokolská 111, 280 02 Kolín | ČÚ: 278730630/0300 | IČ: 67777287 | Datová schránka: 

Okresní sněm 2024

Vážení členové OMS ČMMJ Kolín,

3. května 2024 (pátek) od 16:00 hodin proběhne okresní sněm OMS Kolín v zasedací místnosti ZZN Kolín (ulice K Vinici).

Žádáme myslivecké spolky a honební společenstva, aby se okresního sněmu zúčastnili Vaši zástupci. Každá organizace vyšle na okresní sněm 1 delegáta!

Delegát obdrží na začátku sněmu při prezenci hlasovací lístek s počtem členů ČMMJ OMS Kolín v jeho organizaci. Aby byl však jeho lístek platný, musí s sebou k prezenci přinést zmocnění delegáta k účasti na sněmu, které je přílohou této pozvánky.

Hosté i členové OMS Kolín, kteří nejsou zapojeni v žádném MS nebo HS, jsou vítáni. V průběhu sněmu je pro účastníky zajištěno občerstvení.

Účast je nutné nahlásit nejpozději do 24. dubna 2024! Termín je závazný.

Jména zástupců Vaší organizace hlaste písemně nebo telefonicky na tyto kontakty:

e-mail: kolin@cmmj.cz, tel.: 775 771 366

Program sněmu:

1) Zahájení- Ing. Jaroslav Tomášek, předseda OMS Kolín
2) Kontrola usnesení z posledního sněmu
3) Volba 3 členné návrhové komise pro usnesení
4) Volba 3 členné mandátové komise pro sčítání hlasů
5) Zpráva předsedy OMS Kolín - Ing. Jaroslav Tomášek
6) Zpráva předsedy dozorčí rady OMS Kolín - Miroslav Šindelář
7) Zpráva předsedy kynologické komise - OMS Kolín- Josef Novák
8) Zpráva předsedy myslivecké komise OMS Kolín - Martin Šmejkal
9) Zpráva předsedy ekonomické komise OMS Kolín – Ing. Daniel Švrčula
10) Zpráva předsedy kulturně propagační komise - Ing. Radim Löwe, Ph.D.
11) Projednání a schválení výsledku hospodaření OMS Kolín za rok 2023
12) Projednání a schválení rozpočtu OMS Kolín na rok 2024
13) Předání vyznamenání
14) Informace z ČMMJ – Ing. Daniel Švrčula, místopředseda ČMMJ, z. s.
15) Diskuse
16) Schválení usnesení z jednání sněmu
17) Závěr

Dokumenty ke stažení: