Telefon: +420 775 771 366 | Email: kolin@cmmj.cz | Adresa: Sokolská 111, 280 02 Kolín | ČÚ: 278730630/0300 | IČ: 67777287 | Datová schránka: 

O nás

Logo OMS Kolín zelené

Okresní myslivecký spolek Kolín (dále OMS Kolín) je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., která je největší mysliveckou organizací v ČR.

OMS Kolín spolupracuje s referáty životního prostředí obcí s rozšířenou působností a společně konzultují otázky chovu zvěře, veterinární problematiky, myslivecké legislativy a ochrany krajinotvorných prvků.

OMS Kolín se věnuje výchově dětí a mládeže k ochraně přírody a krajiny, přípravě a vedení kurzů uchazečů o první lovecký lístek, přípravě a vedení zkoušek pro myslivecké hospodáře, pořádání kynologických akcí, zajištění hodnocení trofejí a pořádání chovatelských přehlídek, vedení členské evidence v programu SW Diana, komunikaci s institucemi a organizacemi věnující se ochraně přírody a zajištění propagace mysliveckých činností a aktivit nejen na regionální úrovni.

Adresa: Sokolská 111, 280 02 Kolín

Úřední hodiny:

Pondělí 14:00 - 17:00

Středa 9:00 - 17:00 (obědová pauza 11:00 - 12:00)