O nás
Logo OMS Kolín zelené

Okresní myslivecký spolek Kolín (dále OMS Kolín) je pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., která je největší mysliveckou organizací v ČR.

OMS Kolín spolupracuje s referáty životního prostředí obcí s rozšířenou působností a společně konzultují otázky chovu zvěře, veterinární problematiky, myslivecké legislativy a ochrany krajinotvorných prvků.

OMS Kolín se věnuje výchově dětí a mládeže k ochraně přírody a krajiny, přípravě a vedení kurzů uchazečů o první lovecký lístek, přípravě a vedení zkoušek pro myslivecké hospodáře, pořádání kynologických akcí, zajištění hodnocení trofejí a pořádání chovatelských přehlídek, vedení členské evidence v programu SW Diana, komunikaci s institucemi a organizacemi věnující se ochraně přírody a zajištění propagace mysliveckých činností a aktivit nejen na regionální úrovni.