Telefon: +420 775 771 366 | Email: kolin@cmmj.cz | Adresa: Sokolská 111, 280 02 Kolín | ČÚ: 278730630/0300 | IČ: 67777287 | Datová schránka: 

Příspěvky

Staňte se členem OMS ČMMJ Kolín! 🙂

Připojte se k nám a podporujte s námi ochranu přírody, myslivost a kynologii. Stačí vyplnit přihlášku, kterou naleznete v přiložených dokumentech a zaplatit členský příspěvek. Podrobnější informace a podmínky členství naleznete na webových stránkách ČMMJ.

 

Jak získat členství?

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. Okresní myslivecký spolek Kolín). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Výši členského příspěvku a jeho varianty naleznete ZDE.

Jaké jsou výhody členství?

  • Členství v největší myslivecké organizaci v ČR!
  • Pojištění k výkonu práva myslivosti.
  • Slevy u našich partnerů.
  • Finančně zvýhodněná účast na kynologických akcích, které pořádáme.
  • Finančně zvýhodněná účast na odborných seminářích, které pořádáme.
  • Zasílání aktuálních informací o dění v našem oboru.
  • Poskytování poradenství členům při podávání žádostí o dotace MZe.
  • Podpora akcí pro děti a mládež, podpora mysliveckých kroužků.

Členský příspěvek můžete zaplatit osobně v sídle OMS Kolín (Sokolská 111,280 02, Kolín), kde ihned po zaplacení obdržíte členský průkaz. Další variantou je zaslat členský příspěvek na účet: 278730630/0300 a členský průkaz Vám bude odeslán na Vámi zadaný e-mail. Při zasílání na účet je však nutné v poznámce uvést jméno, příjmení a RODNÉ ČÍSLO.