Novinky | Titulní strana | Upozornění

Sčítání zvěře proběhne 27. února 2021

autor: | 10. 02. 2021 | Novinky, Titulní strana, Upozornění

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, určil uživatelům honiteb v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje závazný termín sčítání zvěře v honitbách na 27. 2. 2021.